Duurzaam ondernemen

Albert Heijn streeft naar een zo duurzaam mogelijk aanbod van producten. Daarbij wordt geprobeerd om een goede balans te vinden tussen ecologische, sociale en economische factoren.

MSC Keurmerk

Er zijn een aantal uitgangspunten die Albert Heijn zoveel als mogelijk volgt. Zo letten zij met de inkoop van onze vis bijvoorbeeld op visstanden van overbeviste of kwetsbare soorten en houden zij rekening met de vangstmethoden. Het MSC keurmerk waarborgt dat de vis afkomstig is van duurzame visserij. Helaas is vis met een MSC keurmerk nog schaars, maar het wordt wel zoveel als mogelijk aangekocht.

Kans op onvoldoende aanvoer

Albert Heijn werkt met vaste leveranciers die gecertificeerd zijn. Met hen zijn er specifieke afspraken gemaakt om de aankoop van duurzame producten te waarborgen. Ook zijn er afspraken over welke soorten producten we (tijdelijk) wel of niet inkopen. Zo komt het wel eens voor, dat er bijvoorbeeld onvoldoende aanvoer is van bepaalde seizoensgroenten. Soms hebben onze leveranciers vanwege slecht weer een kleinere oogst. Albert Heijn heeft er bewust voor gekozen om dan niet alsnóg bij niet-gecertificeerde leveranciers in te kopen. 

GlobalGap

Met de GlobalGap certificering worden de eisen gewaarborgd die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld. Eisen met betrekking tot de voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit. Onze klanten verlangen steeds meer een waarborg voor (voedsel)veiligheid. Ook vinden zij heel belangrijk, dat onze producten zo bewust mogelijk tot stand komen en verwachten zij dat alle schakels in de keten steeds meer aandacht besteden aan duurzaamheid.

Jaarlijks organiseert Albert Heijn een Boerendag. Op deze dag kunt u zelf ervaren hoeveel liefde en passie onze telers en veehouders voor hun vak hebben. Wilt u dit zelf een keer ervaren? Houd dan, in maart, onze facebookpagina in de gaten.

Kat