Erkend KCH-leerbedrijf

Ons bedrijf is een erkend KCH leerbedrijf (Kenniscentrum Handel). Voor het opleiden van mbo-ers in opleiding wordt er tijd en ruimte ingepland voor de begeleiding van de stagiair. Voor hen is deze stage een verplicht onderdeel van hun beroepsopleiding. Met deze stage geven wij de leerlingen een kans om de theorie die zij op school hebben geleerd, in de praktijk toe te passen. Daarnaast doet de leerling belangrijke werkervaring op. Ons bedrijf stelt zich graag open voor deze stageleerlingen en wij hopen hiermee aan een belangrijk onderdeel van de studie bij te kunnen dragen.

 

BBL leer-werk trajecten

Wij hebben ook veel medewerkers via het zogeheten BBL, leer-werk traject in dienst. Zij werken minimaal 20 uur in de week en gaan 1 dag naar school.

BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-werknemer vier dagen per week in een bedrijf of instelling en gaat in het algemeen één dag (of twee avonden) per week naar school. Beide manieren van leren, dus de praktijk in het bedrijf en de theorie op het ROC, vullen elkaar aan en vormen samen de beroepsopleiding.

 

Kat