Maatschappelijk ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is één van de doelstellingen van Albert Heijn SchootenPlaza

Duurzaam energie beleid is daar onderdeel van. Daarom hebben wij de stap gezet, naar dagafdekking voor onze wandkoelingen. Hierdoor wordt het kou-verlies beperkt en is ons energieverbruik lager.

Albert Heijn SchootenPlaza is zo efficiënt mogelijk en beperkt zo zijn invloed op het klimaat. We hebben een warmte-terugwin installatie, zodat de warmte van de koelmotor wordt gebruikt om de winkel te verwarmen.

Daarnaast scheiden wij zoveel mogelijk afval, om onze foot-print te verkleinen. Papier, karton, en diverse soorten plastic worden gerecycled. Oud brood gaat naar de voedselbank en groente en fruit afval wordt gecomposteerd.

Uw lege flessen kunt u bij de emballage-automaat bij de Retourette inleveren. Daarnaast kunt u verschillende soorten afval, zoals frituurvet, kwijt. Maar ook kunt u hier batterijen , lampen en oude mobieltjes inleveren. U weet dan zeker dat deze artikelen op een verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Wij zijn aangesloten bij verschillende organisaties. Niet alleen de winkeliersvereniging SchootenPlaza, maar ook de Vereniging van Eigenaren De Schooten, Detailhandels Federatie Den Helder (DFD) en Helderse Ondernemers Vereniging (HOV). Via overleg proberen wij het beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Albert Heijn Schooten Plaza ondersteunt ook veel organisaties en verenigingen, zoals Buurthuis Boerderij de Schooten, Tour de Lasalle, Wijkmanifestatie De Schooten Leeft, Vredeskerk, Freaky People, Dozy Basketbal, Theater du Jardin.
En via onze statiegeld actie ondersteunen wij onder andere Stichting Leeuw & Kika, Jessica de Jong fietstocht. Kijk op onze sponsoring pagina voor een compleet overzicht.

Kat