SSK Keurmerk

AH Schooten Plaza Den Helder heeft in 2018 het Super Supermarkt Keurmerk behaald. Daar zijn we uiteraard heel erg trots op.

Wat is het SSK keurmerk?

Zie je het Super Supermarkt Keurmerk aan de winkelpui, dan weet je dat deze supermarkt wordt gerund door een zelfstandige ondernemer die lokaal en maatschappelijk betrokken is!

 

 

Super Supermarkt Keurmerk (SSK) thema's

De ondernemers van Super Supermarkt Keurmerk supermarkten hebben bewezen zich extra in te zetten op het gebied van zeven thema’s die samenhangen met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De thema’s zijn opgebouwd uit de ISO 26000 criteria en opgesteld door brancheorganisatie Vakcentrum en kennisorganisatie TNO:

Lokale betrokkenheid
De betrokkenheid van SSK ondernemers reikt verder dan alleen de winkel. Ze zetten zich actief in voor de leefbaarheid in de buurt. Bijvoorbeeld met sponsoring van buurtactiviteiten of verenigingen, een actief lidmaatschap van ondernemersvereniging, en ondersteuning van bejaarden of jonge ouders zoals met een ontmoetingstafel of een kinderhoek.

Onderscheidend assortiment
In de schappen van SSK supermarkten liggen bijzondere producten: veel biologisch, fair trade of producten uit de streek. Ook stemmen ze hun aanbod goed af op de lokale vraag.

Stimulerend personeelsbeleid
SSK ondernemers besteden veel aandacht aan goed werkgeverschap. Bijvoorbeeld met een divers personeelsbestand, goede arbeidsvoorwaarden of een opleiding voor het personeel.

Duurzaam met energie
SSK ondernemers gaan bewust om met energie. Ze gebruiken bijvoorbeeld groene energie of hergebruiken hun restwarmte. Of ze zijn alert op hun energiegebruik bij het verlichten of verwarmen van de winkel, of het koelen van producten.

Afvalinzameling en -reductie
Minder afval, dat zien SSK ondernemers graag. Daarom stimuleren ze het scheiden en terugdringen van afval met allerlei inzamelingsmogelijkheden in en (net) buiten de supermarkt. Bijvoorbeeld door samenwerking met de lokale voedselbank of met het scheppen van mogelijkheden voor het scheiden van afval in en rondom de winkel.

Veiligheid en preventie
Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke speerpunten voor SSK ondernemers. Ze nemen daarom extra veel maatregelen, zichtbaar en onzichtbaar, om de veiligheid en gezondheid van consumenten en personeel te waarborgen. Bijvoorbeeld met actieve diefstalpreventie of het verzorgen van gezonde lunches voor medewerkers.

Transport en logistiek
Efficiënte en milieuvriendelijke winkelbevoorrading, dat moedigen SSK ondernemers van harte aan. Ook letten ze extra goed op een goede doorstroom in de winkel bij bijvoorbeeld de kassa’s. Bovendien zijn ze alert op de bereikbaarheid van de winkel, bijvoorbeeld met voldoende (fiets)parkeergelegenheid en een thuisbezorgservice.

Meer informatie op de website van SSK

Kat